TheGrue.org

Istoric

Școala noastră a fost înfiinţată la 20 septembrie 1957 şi deschisă la 1 decembrie acelaşi an, instituţia îşi începe activitatea cu 50 de elevi în imobilul din strada Sărăriei nr. 18, Iaşi. În februarie 1958 se transferă în localul Şcolii Metalurgice urmând ca în septembrie 1958 să obţină un nou local în fosta Casa Başotă. În toamna anului 1959 şcoala se extinde cu alte doua imobile pentru internat, cantină şi bucătarie în strada Roşcani nr. 5. La 1 februarie 1970 primeşte actualul local din bulevardul C.A.Rosetti nr. 11-15, având în acel moment 18 săli de clasă.

Read more: Istoric

Misiunea școlii

      Şcoala Gimnazială Specială “Constantin Păunescu” Iaşi oferăservicii de asistenţă educaţională şi terapeutic-recuperatorie pentru copiii cu deficienţă mintală de diverse grade din judeţul Iaşi, servicii care vizează formarea unor deprinderi şi competenţe de bază ca premise ale integrării socio-profesionale în funcţie de potenţialul individual.

Școala noastră oferă educația adecvată fiecărui elev pentru a-l ajuta să se descurce cât mai bine în viață.

Viziunea școlii

Şcoala Gimnazială Specială “Constantin Păunescu” Iaşi este o instituţie modernă care îşi propune să promoveze programe educaţionale şi terapeutic-recuperatorii centrate pe valori şi principii ale educaţiei incluzive, care să ofere copiilor cu cerinţe educative speciale posibilitatea dezvoltării lor optime în ceea ce priveşte autonomia personală şi socială, responsabilitatea, încrederea în sine şi toleranţa.