Înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2018 - 2019.

În planul de școlarizare pentru anul școlar 2018 - 2019 școala noastră are prevăzute 3 clase cu un număr de 18 elevi.

Criteriul specific de admitere a elevilor în clasa pregătitoare 2018 - 2019 a fost stabilit prin HCA nr. 13 din 15.02.2018.

Conform acesteia, admiterea la înscrirea în clasa pregătitoare este condiționată de ”Existența certificatului de orientare școlară și profesională emis de Comisia de Orientare Școlară și Profesională a județului Iași în care se menționează explicit orientarea în vederea școlarizării în clasa pregătitoare în unitatea de învățământ special pentru copii ci deficiențe mintale de diverse grade”

Ordinul prin care s-a aprobat metodologia de înscriere în clasa pregătitoare și calendarul înscrierii pot fi accesate de AICI.

Lista cu elevii admiși în prima etapă poate fi accesată de AICI.

Pentru etapele următoare, școala noastră mai are disponibile 9 locuri.