Componența Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Speciale ”Constantin Păunescu” Iași în anul școlar 2017 - 2018

  • Dănilă Sorin Gabriel – director, președinte
  • Pop Mariana – profesor, membru
  • Serea Adela – profesor, membru
  • ​Pintea Costel – reprezentantul Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi, membru
  • Paraschiv Dumitru – reprezentant al consilierilor judeţeni, membru
  • Albu Carmen – reprezentant al părinţilor elevilor, membru
  • Florea Cristina – reprezentant al părinţilor elevilor, membru
   Invitați:
  • prof. Drobotă Mariana Milina - director adjunct
  • prof. Ștefancu Daniel – reprezentant USLIP Iași

 

Activitatea Consiliului de administraţie se desfășoară conform prevederilor legislaţiei în vigoare, respectiv prevederile O.M.E.N. nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar.
Link pentru Decizia de constituire și tematica Consiliului de Administrație pentru anul școlar 2017 - 2018