Program managerial 2018 - 2019

Proiect de dezvoltare instituţională 2016-2020

Raport - Starea învățământului in anul scolar 2017 - 2018

Raport anual de evaluare interna a calitatii

Proceduri CEAC

Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

Regulamentul de organizare si functionare a scolii

Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat

Cod de etică

Regulamentul de ordine interioară a școlii

Legea Educației Naționale

Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

HG 1251

Legea Educației Naționale

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al unităților de învățământ preuniversitar

Regulamentul de organizare și funcționare al învățământului special și special integrat

Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

HG 1251 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cadrul legal privind postarea pe site-ul unității a informațiilor din lista/listele de mai jos : Legea 153/2017, art. 33

Lista funcțiilor contractuale din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu”, potrivit prevederilor art. 33 din Legea 153/2017, la data de 30.09.2019