Resurse umane

Elevi: şcoala asigură şcolarizarea unui număr de ~300 copii (grădiniţă şi clasele pregătitoare, clase I-X)

Cadre  didactice: 116

 • educatoare și profesori pentru învăţământul preşcolar - 3
 • profesori de psihopedagogie specială  -  33
 • profesori educatori  -  34
 • profesori religie / limba engleză / muzică /  educaţie fizică / educaţie tehnologică  - 8
 • profesori de sprijin pentru copii cu dificultăți de învățare integraţi în școala normală - 21
 • profesori psihopedagogi - 15                       
 • profesori kinetoterapeuţi - 2

Personal didactic  auxiliar: 1 asistent  social, 2 secretari, 2 administratori financiari, 1 administrator patrimoniu, 1 inginer de sistem.

Personal  nedidactic: 1 conducător auto, 2 muncitori calificați, 2 paznici, 5 ingrijitoare, 2 infirmiere.

Resurse materiale

 • 3 săli de grupă pentru preşcolari;
 • 34 săli de clasă pentru elevi dotate cu echipamente IT;
 • 2 săli de educaţie fizică si kinetoterapie;
 • 12 cabinete de terapii specifice ;
 • bibliotecă cu sală de lectură;
 • sală de festivităţi;
 • sală de activităţi educative;
 • sală de stimulare multisenzorială;
 • cabinet de resurse pentru educaţie integrată.