Consiliul de administratie

  Componența C.A. al Școlii Gimnaziale Speciale ”Constantin Păunescu” Iași în anul școlar 2016 - 2017 :
 1. Prof. Dănilă Sorin-Gabriel – director, președinte
 2. Prof. Pop Mariana            director adjunct, membru
 3. Prof. Serea Adela            – profesor, membru
 4.                                     – reprezentantul Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi, membru
 5. Macovei Silviu                – reprezentant al consilierilor judeţeni, membru
 6. Muscalu Anișoara           – reprezentant al părinţilor elevilor, membru
 7. Florea Cristina                – reprezentant al părinţilor elevilor, membru

          Invitați:

 1. Prof. Odeh Carmen     reprezentant Alianța Sindicală "Gh. Asachi" Iași
 2. Prof. Ștefancu Daniel  reprezentant USLIP Iași


Activitatea Consiliului de administraţie se desfășoară conform prevederilor legislaţiei în vigoare, respectiv prevederile O.M.E.N. nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar.