Școala Gimnazială Specială "C. Păunescu" Iași

Titularizare 2022 - Inspecții și probe practice

Instruirea candidaților pentru desfășurarea inspecțiilor speciale la clasă, în profilul postului (profesor de psihopedagogie specială), în cadrul Concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în unitățile de învățământ special din județul lași, 2022.

Instruirea candidaților repartizați la Școala Gimnazială Specială "Constantin Păunescu" Iași, va avea loc la sediul școlii, B-dul „C.A Rosetti”, nr. 11-15, marți, 24 mai 2022 ora 12.00.

Datele pentru instruire la învățământul special:

Nr. Crt. Disciplina de concurs Data instruirii Școala unde se desfașoară instruirea
1 PROFESOR DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ 24.05.2022, ora 12.00 Șc. Gimnazială Specială  Constantin Păunescu Iași
2 PROFESOR EDUCATOR 27.05.2022, ora 13.00 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL VASILE PAVELCU IAȘI
3 PROFESOR PSIHOPEDAGOG 27.05.2022, ora 13.00 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL VASILE PAVELCU IAȘI
4 CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA 26.05.2022, ora 14.00 CJRAE IAȘI
5 KINETOTERAPIE 26.05.2022, ora 12.00 COLEGIUL TEHNIC ION HOLBAN IAȘI
6 COMUNICARE IN LIMBAJ MIMICO-GESTUAL 27.05.2022, ora 13.00 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL VASILE PAVELCU IAȘI
7 COMUNICARE IN LIMBAJ BRAILLE 6.06.2022, ora 10.00 LICEUL SPECIAL MOLDOVA TG. FRUMOS

 

Informații

Suntem singura instituţie de profil din municipiul Iași și instituţie de practică pedagogică pentru studenţii universităţilor ieşene cu profil socio-psiho-pedagogic.

La nivelul judeţului Iaşi, şcoala noastră asigură servicii specializate pentru elevii cu dificultăţi în învăţare integraţi în învăţământul public, în vederea oferirii de şanse egale de educaţie şi formare.