Școala Gimnazială Specială "C. Păunescu" Iași

Înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2023 – 2024

În planul de școlarizare pentru anul școlar 2023 – 2024 școala noastră are prevăzute 3 clase cu un număr de 18 elevi.

Criteriul specific de admitere a elevilor în clasa pregătitoare 2023 – 2024 a fost stabilit prin HCA 30 din 16.03.2023.

Conform acesteia, admiterea la înscrirea în clasa pregătitoare este condiționată de ”Existența certificatului de orientare școlară și profesională emis de Comisia de Orientare Școlară și Profesională a județului Iași în care se menționează explicit orientarea în vederea școlarizării în clasa pregătitoare în unitatea de învățământ special pentru copii cu deficiențe mintale de diverse grade”

Ordinul prin care s-a aprobat metodologia de înscriere în clasa pregătitoare și calendarul înscrierii pot fi accesate de AICI.

Sinteza principalelor elemente cuprinse în calendarul și în metodologia pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar în anul şcolar 2023 – 2024 poate fi accesată de AICI.

Actualizarea calendarului de înscriere în învățământul primar 2023-2024..

 

Informații

Suntem singura instituţie de profil din municipiul Iași și instituţie de practică pedagogică pentru studenţii universităţilor ieşene cu profil socio-psiho-pedagogic.

La nivelul judeţului Iaşi, şcoala noastră asigură servicii specializate pentru elevii cu dificultăţi în învăţare integraţi în învăţământul public, în vederea oferirii de şanse egale de educaţie şi formare.