Obiective

  • Asigurarea caracterului diferenţiat al învăţării şi recuperării în funcţie de nevoile, cerinţele şi potenţialul  elevilor
  • Implicarea a cât mai mulţi elevi în cadrul activităţilor şcolare şi extraşcolare realizate în parteneriat precum şi în activităţile cercurilor educative;
  • Dezvoltarea unui curriculum opțional care să valorifice dorinţele, potenţialul şi aptitudinile fiecărui elev;
  • Utilizarea eficientă a resurselor disponibile pentru asistenţa acordată copilului cu cerințe educaționale speciale;
  • Dezvoltarea managementului şcolii şi al clasei conform principiului ”resursa urmează copilul”;
  • Abilitarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice în domeniul psihopedagogiei speciale şi al lucrului cu elevul cu deficienţă mintală severă şi cu deficienţe asociate;
  • Utilizarea relaţiilor de parteneriat în direcţia modernizării infrastructurii şcolii şi creşterii eficienţei activităţilor;
  • Promovarea imaginii şi activităţii şcolii în cadrul comunităţii;