Comunicat de presă : decembrie 2019

   Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Iași, anunță implementarea a două proiecte cu finanțare europeana prin intermediul programului Erasmus+, după cum urmează :

 

 • Proiectul „HOPES – Harnessing Opportunities and Potential for an European School” (nr. identificare 2020-1-RO01-KA101-079403), Acțiunea Cheie 1 – Mobilitate școlară se va desfăşura în perioada 01.11.2020 – 31.01.2022, având o durată de 15 luni, grantul total aprobat și acordat de către ANPCDEFP fiind de 38.625 Euro.
  Scopul proiectului îl reprezintă îmbunătățirea serviciilor educaționale oferite elevilor și familiilor acestora prin valorificarea experiențelor internaționale de formare continuă, profesională și personală. Obiectivele specifice urmăresc revizuirea planului de combatere a fenomenului de violență școlară, dezvoltarea personală a cadrelor didactice și formarea competențelor necesare desfășurării activităților de tip outdoor. Îndeplinirea obiectivelor se va face prin realizarea a 15 mobilități, în 3 fluxuri, la următoarele cursuri de formare:

   

  • „Embracing Diversity, Preventing Bullying and Violence” susținut de Europass Teacher Accademy, Italia;
  • „HAPPY SCHOOL – positive education for well-being and life-skills development” organizat de Europass Teacher Academy, Italia.
  • „Smart teachers play more with outdoor and mindufullness activities” oferit de organizația Leikur ad laera, Islanda.

  Rezultatele participării la cursurile de formare constând în informații, abilități, competențe, atitudini, valori, tehnici și metode de lucru, schimburi de experiență și interculturale vor fi integrate în activitățile zilnice ale profesorilor beneficiari ai mobilităților, în revizuirea planului de combatere a violenței din școală, în ateliere de dezvoltare personală destinate profesorilor și elevilor, în lecții demonstrative de tip outdoor, în ghiduri de bune practici.

 • Proiectul „Together; Stronger” (nr. identificare 2020-1-RO01-KA229-079906_1) Acțiunea Cheie 2 – Parteneriate de schimb interşcolar în care instutiția noastră are rol de coordonator, se va desfăşura în perioada 01.09.2020 – 31.08.2022, având o durată de 24 luni, bugetul total aprobat pentru implementare fiind de 127.431 euro.
  Parteneriatul dintre Școala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu”, Iași, România; Abdulkadir Persembe Vakfi Imam Hatip Ortaokulu, Toroslar Mersin, Turcia; Kedainiu specialioji mokykla, Kedainiai, Lituania; Agrupamento de Escolas de Lousada, Portugalia; OOU Mirce Acev Gjorce Petrov Skopje, Macedonia are ca scop valorificarea abordării pedagogiei Montessori în educarea elevilor cu cerințe educaționale speciale. Datorită acestui proiect, vor fi mai bine înțelese nevoile personale, mai ales cele emoționale ale elevilor dar și dezvoltarea abilităților de comunicare ale acestora în mediul școlar și nu numai. Astfel, elevii vor reuși să își dezvolte abilitățile de rezolvare a problemelor și să-și dezvăluie sentimentele de empatie.
  În cadrul proiectului vor avea loc cinci activități principale ce vor presupune mobilități ale elevilor și profesorilor în fiecare din cele cinci institituții partenere. Participarea la acest proiect va contribui la depășirea unora din problemele și obstacolele cu care se confruntă profesorii din școlile partenere, să creeze un program de lungă durată, pozitiv nu numai în școli, ci și în viața socială având la bază metoda Montessori.
  Instituția noastră este la a patra experiență europeană, începând cu acest an având în implementare trei proiecte (unul în domeniul Tineret) dar și un proiect implementat în perioada septembrie 2017 – decembrie 2018.
  Prin nevoile identificate, obiectivele stabilite, activitățile planificate și rezultatele ce se doresc a fi obținute dorim îmbunătățirea serviciilor oferite, concomitent cu dezvoltarea imaginii școlii și a învățământului special la nivel local, regional, național și internațional.

Manager proiecte,
Director, prof. Dănilă Sorin-Gabriel