Școala Gimnazială Specială "C. Păunescu" Iași

Componența Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Speciale ”Constantin Păunescu” Iași în anul școlar 2023 - 2024

 

  • Dănilă Sorin Gabriel – director, președinte
  • Rotaru Irina-Teodora – director adjunct, membru
  • Serea Adela-Lenuca – profesor, membru
  • Mihailovici Elena – profesor, membru
  • Chirilă Andrei – reprezentantul Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi, membru
  • Pricope Ovidiu Petru – reprezentant al consilierilor judeţeni, membru
  • Dîscă Daniel – reprezentant al consilierilor judeţeni, membru
  • Sandu Tatiana – reprezentant al părinţilor elevilor, membru
  • Huidu Alexandra Mihaela – reprezentant al părinţilor elevilor, membru
Invitat:
  • prof. Ștefancu Daniel – reprezentant USLIP Iași
Activitatea Consiliului de administraţie se desfășoară conform prevederilor legislaţiei în vigoare, respectiv prevederile O.M.E.N. nr. 6223/04.09.2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar.

Informații

Suntem singura instituţie de profil din municipiul Iași și instituţie de practică pedagogică pentru studenţii universităţilor ieşene cu profil socio-psiho-pedagogic.

La nivelul judeţului Iaşi, şcoala noastră asigură servicii specializate pentru elevii cu dificultăţi în învăţare integraţi în învăţământul public, în vederea oferirii de şanse egale de educaţie şi formare.