Școala Gimnazială Specială "C. Păunescu" Iași

Documente management

Decizia și Procedura operațională privind monitorizarea și prevenirea segregării școlare
Planul de intervenție pentru prevenirea segregării școlare 2021-2022.
Procedura operațională - Prelucrarea datelor cu caracter personal.
Raport anual de evaluare internă a calității, an școlar 2020-2021.
Raport de execuție bugetară 2018
Raport de execuție bugetară 2019
Raport de execuție bugetară 2020
Proiectul de dezvoltare instituțională 2020-2025
ROFUIP PAUNESCU noiembrie 2020
Proceduri de acces în școală - decembrie 2020.
Instrucțiuni proprii S.S.M. COVID-19
Plan managerial 2021 2022 semestrul II
Plan managerial 2021 2022
Raport privind starea învățământului, sem I, anul școlar 2021-2022
Procedura operațională privind prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu SARS COV-2
Regulament cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
Reguli în perioada stării de alertă
Plan de intervenție - scenariu roșu
Regulament de ordine interioară
Proiect de dezvoltare instituțională 2016 - 2020
Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat
Cod de etică
Legea educației naționale
Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă
Cadrul legal privind postarea pe siteul unității a informațiilor din lista/listele de mai jos : Legea 153/2017 art 33
Lista funcțiilor contractuale din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale ”Constantin Păunescu” potrivit prevederilor art 33 din legea 153/2017, la data de 30.09.2022

Informații

Suntem singura instituţie de profil din municipiul Iași și instituţie de practică pedagogică pentru studenţii universităţilor ieşene cu profil socio-psiho-pedagogic.

La nivelul judeţului Iaşi, şcoala noastră asigură servicii specializate pentru elevii cu dificultăţi în învăţare integraţi în învăţământul public, în vederea oferirii de şanse egale de educaţie şi formare.