Școala Gimnazială Specială "C. Păunescu" Iași

PROIECT KA 1 “ESSENSE-EDUCATING SPECIAL KIDS MAKE SENSE”

PROIECTUL KA 1 “ESSENSE-EDUCATING SPECIAL KIDS MAKE SENSE” în cadrul Programului ERASMUS+, număr de referință 2017-1-RO01-KA101-036232 Scopul proiectului îl constituie formarea personalului didactic al Şcolii Gimnaziale Speciale "Constantin Păunescu" Iaşi în contextul european al educaţiei persoanelor cu dizabilităţi. Mobilităţile de formare profesională pentru cadrele didactice din cadrul proiectului Essense vor avea loc în Joensuu-Finlanda, Berlin-Germania, Vasto-Italia, Riga-Letonia în cadrul cărora vor participa 20 cadre didactice. Acest proiect a fost aprobat obținând 83 puncte în urma evaluării calitative, clasându-se pe locul 23 la nivel național și pe locul 1 la nivelul județului Iași. https://www.facebook.com/ErasmusPaunescuIasi/?fref=ts Afiș proiect Fișa proiect

Concluzii finale :

Concluzii finale flux 4

Concluzii finale flux 3

Concluzii finale flux 2

Concluzii finale flux 1

Diseminare fluxuri :

Diseminare flux 4

Diseminare flux 3

Diseminare flux 2

Diseminare flux 1

Informații

Suntem singura instituţie de profil din municipiul Iași și instituţie de practică pedagogică pentru studenţii universităţilor ieşene cu profil socio-psiho-pedagogic.

La nivelul judeţului Iaşi, şcoala noastră asigură servicii specializate pentru elevii cu dificultăţi în învăţare integraţi în învăţământul public, în vederea oferirii de şanse egale de educaţie şi formare.