Școala Gimnazială Specială "C. Păunescu" Iași

PROIECTUL „CONSORȚIU REGIONAL PENTRU EDUCAȚIE DE CALITATE ÎN MEDII DEFAVORIZATE (CREDEM)”

PROIECTUL „CONSORȚIU REGIONAL PENTRU EDUCAȚIE DE CALITATE ÎN MEDII DEFAVORIZATE (CREDEM)” Scopul de a realiza mobilități pentru profesori în cadrul programului ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1-Staff Mobility cu numărul de referință 2017-1-RO01-KA101-036840, inițiat de Inspectoratul Școlar Județean Iași, în cadrul căruia școala noastră este parteneră.

Fișa proiect

Prezentare proiect

Informații

Suntem singura instituţie de profil din municipiul Iași și instituţie de practică pedagogică pentru studenţii universităţilor ieşene cu profil socio-psiho-pedagogic.

La nivelul judeţului Iaşi, şcoala noastră asigură servicii specializate pentru elevii cu dificultăţi în învăţare integraţi în învăţământul public, în vederea oferirii de şanse egale de educaţie şi formare.