Școala Gimnazială Specială "C. Păunescu" Iași

Proiectul Together is better! 2019-3-RO01-KA105-077981

Proiectul Together is better! 2019-3-RO01-KA105-077981

Fișa proiect Together is better!

Prezentare proiect Together is better!

Informații

Suntem singura instituţie de profil din municipiul Iași și instituţie de practică pedagogică pentru studenţii universităţilor ieşene cu profil socio-psiho-pedagogic.

La nivelul judeţului Iaşi, şcoala noastră asigură servicii specializate pentru elevii cu dificultăţi în învăţare integraţi în învăţământul public, în vederea oferirii de şanse egale de educaţie şi formare.