Declarații de avere și interese

Notă : Declarațiile cuprind date din anul fiscal anterior celui în care s-a depus declarația.

Anul depunerii      Declarație director            Declarație dir. adjunct               Declarație secretar șef
declarației             Avere   Interese                   Avere       Interese                       Avere     Interese

2021                  Dănilă S  Dănilă S                  Rotaru I    Rotaru I

2020                  Dănilă S  Dănilă S                 Rotaru I     Rotaru I

2019                  Dănilă S  Dănilă S               Talpanu A   Talpanu A

2018                  Dănilă S  Dănilă S               Drobotă M   Drobotă M

2017                  Dănilă S  Dănilă S               Talpanu A   Talpanu A

2016                  Dănilă S  Dănilă S                   Pop M         Pop M                   Danila L     Danila L

2015                  Dănilă S  Dănilă S                   Pop M         Pop M                   Danila L     Danila L

2014                  Dănilă S  Dănilă S               Talpanu A   Talpanu A

2013                  Dănilă S  Dănilă S               Talpanu A   Talpanu A

2012                  Dănilă S  Dănilă S               Talpanu A   Talpanu A

2011                  Dănilă S  Dănilă S               Talpanu A   Talpanu A

2010                  Dănilă S  Dănilă S               Talpanu A   Talpanu A

2009                  Dănilă S  Dănilă S               Talpanu A   Talpanu A

2008                  Dănilă S  Dănilă S               Talpanu A   Talpanu A

Declarație privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020
Plan de integritate a Școlii Gimnaziale Speciale „C. Păunescu” Iași
Hotărârea nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticoruptie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public