Clasa pregătitoare

Înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021 – 2022.

În planul de școlarizare pentru anul școlar 2021 – 2022 școala noastră are prevăzute 3 clase cu un număr de 18 elevi.

Criteriul specific de admitere a elevilor în clasa pregătitoare 2021 – 2022 a fost stabilit prin HCA 36 din 17.03.2021.

Conform acesteia, admiterea la înscrirea în clasa pregătitoare este condiționată de ”Existența certificatului de orientare școlară și profesională emis de Comisia de Orientare Școlară și Profesională a județului Iași în care se menționează explicit orientarea în vederea școlarizării în clasa pregătitoare în unitatea de învățământ special pentru copii cu deficiențe mintale de diverse grade”

Ordinul prin care s-a aprobat metodologia de înscriere în clasa pregătitoare și calendarul înscrierii pot fi accesate de AICI.

Sinteza principalelor elemente cuprinse în calendarul și în metodologia pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar în anul şcolar 2021 – 2022 poate fi accesată de AICI.