Servicii

 • Servicii de informare, consultanţă şi diseminare de informaţii
 • Servicii de formare şi/sau  perfecţionare
 • Servicii de terapie recuperatorie
 • Servicii de consiliere şi asistenţă psihologică
 • Servicii de sprijin educaţional
 • Servicii de asistenţă socială

De ce noi?

 • Suntem unica instituţie de profil din municipiu
 • Toate cadrele didactice sunt specializate în educație specială și utilizează tehnici specifice de lucru cu elevii cu deficiență severă și alte tulburări asociate, inclusiv cu tulburări din spectrul autist
 • Echipa managerială este preocupată pentru menţinerea unui climat propice derulării optime a activităţii din şcoală
 • Bogată experienţă practică în evaluare şi intervenţie individuală datorită diversităţii cazuisticii întâlnite
 • Suntem instituţie de practică pedagogică pentru studenţii universităţilor ieşene cu profil sociopsihopedagogie sau psihologie