Școala Gimnazială Specială "C. Păunescu" Iași

Titularizare 2024

Programarea pe discipline pentru înscrierea la Concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2024

Nr. Crt. Disciplina de concurs Ziua/data Interval orar
1 Consiliere psihopedagogică

Joi 09.05.2024,
Miercuri 15.05.2024

9.00-15.00
2 Psihopedagogie specială Miercuri 08.05.2024,
Luni 13.05.2024,
Marți 14.05.2024,
Vineri 17.05.2024
10.00-15.00
9.00-15.00
9.00-15.00
9.00-15.00
3 Kinetoterapie

Vineri 10.05.2024
Joi 16.05.2024

9.00-15.00

Centrul de înscriere pentru disciplinele mai sus menționate este la LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "VASILE PAVELCU", IAȘI.

La centrele de înscriere candidații vor veni cu dosarele (carton, cu șină) complete care vor conține fișa de înscriere și documentele conform cererii tip. Se va respecta programarea pe discipline conform calendarului afișat mai sus.

 Notă: 
Candidații care vor să fie repartizați și în alt județ trebuie să depună dosar și să susțină inspecție la clasă/probă practică și în județul respectiv. La centrele de înscriere candidații vor veni cu dosarele complete conform cererii tip și vor respecta programarea pe discipline conform calendarului afișat.

 

Programarea pe discipline pentru validarea fișelor de înscriere la Concursul național de ocupare a posturilor / catedrelor vacante / rezervate din învățământul preuniversitar

Nr. Crt.

Disciplina de concurs

Ziua/data

Interval orar

1 Consiliere psihopedagogică

Marți 21.05.2024

9.00-15.00
2 Psihopedagogie specială

Luni 20.05.2024
Marți 21.05.2024
Miercuri 22.05.2024

9.00-15.00
3 Kinetoterapie

Luni 20.05.2024

9.00-15.00

Neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

 În perioada 8-11 iulie 2024 se face validarea înscrierii la concurs pentru absolvenții promoției 2024 precum şi pentru absolvenţii 2024 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic.

Neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2024 (absolvenți ai studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/ ai departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 17 iulie 2023, până la ora 8.00, la Centrul de concurs la care au fost arondați pentru susținerea probei scrise.

Absolvenţii promoţiei 2024 pot participa la proba scrisă în cadrul Concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate, numai după prezentarea Adeverinţei de absolvire a studiilor/ programului de pregătire psihopedagogică.

Notă: După validarea dosarelor, candidații vor susține o inspecție la clasă/probă practică conform unei programări ce va fi afișată ulterior.

 ATENȚIE: Conform cererii tip se va anexa adeverința medicală în original eliberată de medicul de specialitate de medicina muncii în care este specificat “APT PENTRU A PREDA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT”.

Informații

Suntem singura instituţie de profil din municipiul Iași și instituţie de practică pedagogică pentru studenţii universităţilor ieşene cu profil socio-psiho-pedagogic.

La nivelul judeţului Iaşi, şcoala noastră asigură servicii specializate pentru elevii cu dificultăţi în învăţare integraţi în învăţământul public, în vederea oferirii de şanse egale de educaţie şi formare.