Școala Gimnazială Specială "C. Păunescu" Iași

Profesionalizarea carierei didactice-PROF

Vă informăm că, în contextul implementării proiectului necompetitiv sistemic POCU/904/6/25/Operaţiune compozita OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice-PROF, în care Ministerul Educaţiei este beneficiar, a fost creat şi este funcţional site-ul https://www.eprof.ro, parte componenetă a aplicaţiei informatice vizând interconectarea univerităţilor partenere în proiect, a caselor corpului didactic şi a bazelor de practică pedagogică-BPP, consorţii şcolare organizate, conform OMEC nr. 3654/2021 privind înființarea, organizarea şi funcționarea bazelor de practică pedagogică. 
Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de formare de tip mentoral, la nivelul comunităților de învăţare realizate în cadrul proiectului, prin programele de formare PROF III şi PROF IV, activitățile de suport didactic şi metodic precum şi a celor de mentorat didactic în cadrul bazelor de practică pedagogică-BPP, inclusiv a fomării de tip mentoral, prevăzute de OME nr. 4223 din 6.07.2022, se pot realiza prin intennediul site-ului . https://www.eprof.ro.
Domeniul tematic al aplicaţiei îl reprezintă mentoratul didactic şi formarea şi dezvoltarea în cariera didactică.

Informații

Suntem singura instituţie de profil din municipiul Iași și instituţie de practică pedagogică pentru studenţii universităţilor ieşene cu profil socio-psiho-pedagogic.

La nivelul judeţului Iaşi, şcoala noastră asigură servicii specializate pentru elevii cu dificultăţi în învăţare integraţi în învăţământul public, în vederea oferirii de şanse egale de educaţie şi formare.