Școala Gimnazială Specială "C. Păunescu" Iași

Activități școlare

Preşcolar: 3 grupe din care 1 grupă care pregăteşte copii penᆳtru a fi integraţi în şcoli de masă

Primar:18 clase din care 6 clase cu elevi cu tulburări din spectrul autist

Gimnazial: 16 clase din care 5 clase cu elevi cu tulburări din spectrul autist

Activitatea şcolară şi cea terapeutic-recuperatorie se desfăşoară în baza Planurilor Cadru pentru învăţamântul special aprobate prin OM Nr. 4927/2005, OM Nr. 4928/2005 şi OM Nr.5239/2008.

Terapie educațională complexă și integrată

Programul terapeutic-recuperator urmărește adaptarea și integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în viaţa socială.

Acesta vizează în primul rând formarea deprinderilor practice necesare în activitatea curentă, cât și dezvoltarea însușirilor de personalitate și formarea unor comportamente adaptative la diferite situaţii sociale.

Serviciile de terapie educaţională complexă și integrată cuprind:

Formarea autonomiei personale

– Terapie ocupațională

– Stimulare cognitivă

– Ludoterapie

– Socializare

Terapii specifice

Activităţi logopedice și de terapie a tulburărilor de limbaj pentru dezvoltarea lim­bajului oral, antrenarea copiilor în comunicarea verbală şi nonverbală, îmbogăţirea orizontului cognitiv al elevilor.

Activităţi de kinetoterapie în vederea corectării deficienţelor motorii şi în scopul menţinerii unui corp sănătos, armonios dezvoltat.

Alte activităţi terapeutice individualizate prin care se urmăreşte stimularea şi dezvoltarea caracteristicilor psihomotorii ale elevilor, recuperarea-compensarea şi antrenarea de ansamblu a personalităţii acestora.

Servicii de sprijin educațional

Serviciile de sprijin educațional sunt oferite copiilor cu dificultăți de învățare, de dezvoltare sau de adaptare școlară care se găsesc la un moment dat în situație de eșec sau în risc de abandon școlar.

În prezent, școala noastră asigură servicii de sprijin educațional în 18 școli din municipiul Iași,

Informații

Suntem singura instituţie de profil din municipiul Iași și instituţie de practică pedagogică pentru studenţii universităţilor ieşene cu profil socio-psiho-pedagogic.

La nivelul judeţului Iaşi, şcoala noastră asigură servicii specializate pentru elevii cu dificultăţi în învăţare integraţi în învăţământul public, în vederea oferirii de şanse egale de educaţie şi formare.