Școala Gimnazială Specială "C. Păunescu" Iași

Strategia de Transformare Digitală a Județului Iași

Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Iași face parte din Grupul de lucru pentru elaborarea „Strategiei de Transformare Digitală a Județului Iași”. 

Pentru că părerea dumneavoastră este foarte importantă în acest demers, vă invităm să completați următoarele chestionare.

Chestionarul pentru cetățeni – Chestionarul poate fi completat online accesând următorul link: https://forms.gle/gmRgN2JiMctNPav1A sau în format printat, disponibil la secretariatul instituției noastre.

Chestionarul pentru organizațiile private – Dacă reprezentați o organizație privată, vă rugăm să răspundeți la chestionarul aferent, accesând următorul link: https://forms.gle/4nHnWneMHBTr6iEcA

Chestionarul pentru instituții publice – Dacă reprezentați o instituție publică, vă rugăm să răspundeți la chestionarul aferent, accesând următorul link: https://forms.gle/EdiApGdE3bYBiZfs7

Vă mulțumim pentru timpul acordat și pentru contribuția dumneavoastră la transformarea digital a județului Iași !

Informații

Suntem singura instituţie de profil din municipiul Iași și instituţie de practică pedagogică pentru studenţii universităţilor ieşene cu profil socio-psiho-pedagogic.

La nivelul judeţului Iaşi, şcoala noastră asigură servicii specializate pentru elevii cu dificultăţi în învăţare integraţi în învăţământul public, în vederea oferirii de şanse egale de educaţie şi formare.