Școala Gimnazială Specială "C. Păunescu" Iași
Promovare Increa+ pe website Școala Gimnazială Specială "C. Păunescu"

Promovare Increa+ pe website Școala Gimnazială Specială "C. Păunescu"

Școala Gimnazială Specială "C. Păunescu" Iași s-a alăturat Fundației EuroEd ca partener asociat în implementarea proiectului Erasmus - InCrea+  https://increaplus.eu/ro/home-3/ în încercarea de a furniza metode educaționale incluzive prin artă. 

Accentul este pus pe aplicarea la clasă a activităților care pot stimula creativitatea, gândirea critică, dialogul multicultural și pe dezvoltarea de multe alte abilități necesare unui mediu incluziv potrivit pentru elevii (11- 16 ani)  cu cerințe Educaționale Speciale (CES), ce provin din diverse medii sociale și cei cu statut socio-economic scăzut.  

Denumirea Proiectului: Educație incluzivă prin Creativitate și Artă (InCrea+)
Program: Erasmus+ – Cooperare pentru inovare, KA227 – Parteneriate pentru creativitate
Perioada de desfășurare a proiectului: 01/03/2021-28/02/2023
Numărul de referință: 2020-1-LT01-KA227-SCH-094736

Puteți afla alte detalii accesând:
https://increaplus.eu/ro/home-3/  
https://increaplus.eu/ro/brosura/

Informații

Suntem singura instituţie de profil din municipiul Iași și instituţie de practică pedagogică pentru studenţii universităţilor ieşene cu profil socio-psiho-pedagogic.

La nivelul judeţului Iaşi, şcoala noastră asigură servicii specializate pentru elevii cu dificultăţi în învăţare integraţi în învăţământul public, în vederea oferirii de şanse egale de educaţie şi formare.