Școala Gimnazială Specială "C. Păunescu" Iași
 • Servicii de informare, consultanţă şi diseminare de informaţii
 • Servicii de formare şi/sau  perfecţionare
 • Servicii de terapie recuperatorie
 • Servicii de consiliere şi asistenţă psihologică
 • Servicii de sprijin educaţional
 • Servicii de asistenţă socială

De ce noi ?

 • Suntem unica instituţie de profil din municipiu
 • Toate cadrele didactice sunt specializate în educație specială și utilizează tehnici specifice de lucru cu elevii cu deficiență severă și alte tulburări asociate, inclusiv cu tulburări din spectrul autist
 • Echipa managerială este preocupată pentru menţinerea unui climat propice derulării optime a activităţii din şcoală
 • Bogată experienţă practică în evaluare şi intervenţie individuală datorită diversităţii cazuisticii întâlnite
 • Suntem instituţie de practică pedagogică pentru studenţii universităţilor ieşene cu profil sociopsihopedagogie sau psihologie

Informații

Suntem singura instituţie de profil din municipiul Iași și instituţie de practică pedagogică pentru studenţii universităţilor ieşene cu profil socio-psiho-pedagogic.

La nivelul judeţului Iaşi, şcoala noastră asigură servicii specializate pentru elevii cu dificultăţi în învăţare integraţi în învăţământul public, în vederea oferirii de şanse egale de educaţie şi formare.