Școala Gimnazială Specială "C. Păunescu" Iași

Evaluarea calității

Componența Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a Școlii Gimnaziale Speciale ”Constantin Păunescu” Iași în anul școlar 2023 - 2024

  • Drobotă Mariana-Milina - coordonator
  • Nistor Laura - membru
  • Anastasie Simona - membru
  • Galan Simona Georgiana - membru
  • Branişte Loredana - colaborator
  • Bozianu Ramona - colaborator
  • Mocanu Bogdan-Andrei - colaborator

Planul de îmbunătățire a calității 2023-2024

Raport anual de evaluare internă a calității, an școlar 2022-2023.

Raport anual de evaluare internă a calității, an școlar 2021-2022.

Raport anual de evaluare internă a calității, an școlar 2020-2021.

Raport anual de evaluare internă a calității, an școlar 2019-2020.

Informații

Suntem singura instituţie de profil din municipiul Iași și instituţie de practică pedagogică pentru studenţii universităţilor ieşene cu profil socio-psiho-pedagogic.

La nivelul judeţului Iaşi, şcoala noastră asigură servicii specializate pentru elevii cu dificultăţi în învăţare integraţi în învăţământul public, în vederea oferirii de şanse egale de educaţie şi formare.