Componența C.A.

Componența Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Speciale ”Constantin Păunescu” Iași în anul școlar 2020 – 2021

  • Dănilă Sorin Gabriel – director, președinte
  • Rotaru Irina-Teodora – director adjunct, membru
  • Serea Adela-Lenuca – profesor, membru
  • Chirilă Andrei – reprezentantul Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi, membru
  • Pricope Ovidiu Petru – reprezentant al consilierilor judeţeni, membru
  • Sandu Tatiana – reprezentant al părinţilor elevilor, membru
  • Boureanu Marcela – reprezentant al părinţilor elevilor, membru
   Invitat:
  • prof. Ștefancu Daniel – reprezentant USLIP Iași

 

Activitatea Consiliului de administraţie se desfășoară conform prevederilor legislaţiei în vigoare, respectiv prevederile O.M.E.N. nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar.