Obiective

Misiunea școlii

Şcoala Gimnazială Specială “Constantin Păunescu” Iaşi oferă asistenţă educaţională şi terapeutic-recuperatorie pentru copiii cu deficienţă mintală și alte tulburări asociate, din judeţul Iaşi, în vederea valorificării potențialului individual și formării unor deprinderi şi competenţe de bază necesare integrării socio-profesionale.

Școala noastră oferă educația adecvată fiecărui elev pentru a-l ajuta să se descurce cât mai bine în viață.

Viziunea școlii

Şcoala Gimnazială Specială “Constantin Păunescu” Iaşi este o instituţie modernă care asigură servicii educaţionale şi terapeutic-recuperatorii în spiritul toleranței, respectului reciproc și egalității de șanse dezvoltând preșcolarilor și elevilor autonomia personală şi socială, responsabilitatea și încrederea în sine.

Strategia de bază

Intervenţie psihopedagogică în echipă prin trasee educaţionale adaptate nevoilor şi potențialului elevilor.

Obiective

  • Asigurarea caracterului diferenţiat al învăţării şi recuperării în funcţie de nevoile, cerinţele şi potenţialul  elevilor;
  • Implicarea a cât mai mulţi elevi în cadrul activităţilor şcolare şi extraşcolare realizate în parteneriat precum şi în activităţile cercurilor educative;
  • Dezvoltarea unui curriculum opțional care să valorifice dorinţele, potenţialul şi aptitudinile fiecărui elev;
  • Utilizarea eficientă a resurselor disponibile pentru asistenţa acordată copilului cu cerințe educaționale speciale;
  • Dezvoltarea managementului şcolii şi al clasei conform principiului ”resursa urmează copilul”;
  • Abilitarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice în domeniul psihopedagogiei speciale şi al lucrului cu elevul cu tulburări din spectrul autist/deficienţă mintală severă şi cu deficienţe asociate;
  • Utilizarea relaţiilor de parteneriat în eficientizarea activităţilor;
  • Promovarea imaginii şi activităţii şcolii în cadrul comunităţii.