Resurse

Resurse umane

Elevi: şcoala asigură şcolarizarea unui număr de ~300 copii (grădiniţă şi clasele pregătitoare, clase I-X)

Cadre  didactice: 122

 • educatoare și profesori pentru învăţământul preşcolar – 3
 • profesori de psihopedagogie specială  –  33
 • profesori educatori  –  34
 • profesori religie / limba engleză / muzică / desen /  educaţie fizică / educaţie tehnologică  – 8
 • profesori de sprijin pentru copii cu dificultăți de învățare integraţi în școala normală – 23
 • profesori psihopedagogi – 17                       
 • profesori kinetoterapeuţi – 4

Personal didactic  auxiliar: 1 asistent  social, 2 secretari, 1 administrator financiar, 1 administrator patrimoniu, 1 inginer de sistem, 2 infirmiere.

Personal  nedidactic: 1 conducător auto, 2 muncitori calificați, 2 paznici, 5 ingrijitoare.

Resurse materiale

 • 3 săli de grupă pentru preşcolari;
 • 34 săli de clasă pentru elevi dotate cu echipamente IT;
 • 2 săli de educaţie fizică si kinetoterapie;
 • 12 cabinete de terapii specifice ;
 • bibliotecă cu sală de lectură;
 • sală de festivităţi;
 • sală de activităţi educative;
 • sală de stimulare multisenzorială;
 • cabinet de resurse pentru educaţie integrată.