Școala Gimnazială Specială "C. Păunescu" Iași

Proiecte internaționale

PROIECT KA 1 “ESSENSE-EDUCATING SPECIAL KIDS MAKE SENSE”

PROIECTUL KA 1 “ESSENSE-EDUCATING SPECIAL KIDS MAKE SENSE” în cadrul Programului ERASMUS+, număr de referință 2017-1-RO01-KA101-036232 Scopul proiectului îl constituie formarea personalului didactic al Şcolii Gimnaziale Speciale "Constantin Păunescu" Iaşi în contextul european al educaţiei persoanelor cu dizabilităţi. Mobilităţile de formare profesională pentru cadrele didactice din cadrul proiectului Essense vor avea loc în Joensuu-Finlanda, Berlin-Germania, Vasto-Italia, Riga-Letonia în cadrul cărora vor participa 20 cadre didactice. Acest proiect a fost aprobat obținând 83 puncte în urma evaluării calitative, clasându-se pe locul 23 la nivel național și pe locul 1 la nivelul județului Iași. https://www.facebook.com/ErasmusPaunescuIasi/?fref=ts Afiș proiect Fișa proiect

Concluzii finale :

Concluzii finale flux 4

Concluzii finale flux 3

Concluzii finale flux 2

Concluzii finale flux 1

Diseminare fluxuri :

Diseminare flux 4

Diseminare flux 3

Diseminare flux 2

Diseminare flux 1

PROIECTUL „CONSORȚIU REGIONAL PENTRU EDUCAȚIE DE CALITATE ÎN MEDII DEFAVORIZATE (CREDEM)”

PROIECTUL „CONSORȚIU REGIONAL PENTRU EDUCAȚIE DE CALITATE ÎN MEDII DEFAVORIZATE (CREDEM)” Scopul de a realiza mobilități pentru profesori în cadrul programului ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1-Staff Mobility cu numărul de referință 2017-1-RO01-KA101-036840, inițiat de Inspectoratul Școlar Județean Iași, în cadrul căruia școala noastră este parteneră.

Fișa proiect

Prezentare proiect

PROGRAMUL EUROPEAN „Academy of Central European Schools” (ACES) – act local”

În cadrul programului european, Școala Gimnazială Specială "Constantin Păunescu" desfășoară în parteneriat cu Colegiul Național Iași, Asociația Națională pentru Copii si Adulți cu Autism din Romania filiala Iași (ANCAAR Iași) proiectul „EU includes U. Look for the ability in disability!”

Informații

Suntem singura instituţie de profil din municipiul Iași și instituţie de practică pedagogică pentru studenţii universităţilor ieşene cu profil socio-psiho-pedagogic.

La nivelul judeţului Iaşi, şcoala noastră asigură servicii specializate pentru elevii cu dificultăţi în învăţare integraţi în învăţământul public, în vederea oferirii de şanse egale de educaţie şi formare.